Tin vắn: 

Vào lúc 9h-9:30, ngày 13.5.2016, Phòng HTQT cùng với  Ban Giám Hiệu, Khoa Môi trường và Trung tâm ĐTQT sẽ tiếp đón đoàn Đại học Miyazaki, Nhật Bản nhằm thảo luận những hướng hợp tác mới trong tương lai giữa hai bên.


Số lần xem trang : :957
Nhập ngày : 09-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :03-06-2016

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Sự kiện HTQT tuần thứ 23 từ ngày 13-18/6/2016 (17-06-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)