TT

Tên dự án

 

 

        Cơ quan          tài trợ

  Thời hạn    dự án

   Chủ nhiệm      dự án

1

Đào tạo tiếng Anh

Ford

2005-2009

TS. Đào Đức Tuyên

2

Nghiên cứu niên đại vòng năm gỗ (treering)

LDEO, Columbia Univ

2006-2009

ThS. Trương Mai Hồng

3

Giới thiệu tác động của các loài ngoại lai lên thủy sản và đa dạng sinh học của các loài bản địa tại hồ chứa Zhanghe, Trung Quốc và hồ chứa Trị An, Việt Nam

Michigan Univ, US

2007-2009

PGS. TS. Lê Thanh Hùng

4

Tích hợp GIS và kỹ thuật AHP để phân tích sử dụng đất phù hợp ở huyện Di Linh - thượng nguồn tỉnh Đồng Nai

SEARCA, Philipine

11/2008-10/2009

PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi

5

Chất lượng trong công nghiệp thực phẩm

EU, Tours, Bordeaux (France), Navarra (Spain)

1/2008- 12/2009

TS. Phan Thế Đồng

6

Nâng cao giáo dục Thạc sỹ trong khoa học Thủy sản và quản lý tài nguyên thủy sản tại Campuchia, Nepal và Việt Nam

SERD-AARM, AIT-Thailand

2007-2010

PGS. TS. Lê Thanh Hùng

7

Đánh giá nông thôn có sự tham gia cho các dự án nâng cao năng lực quản lý dựa vào cộng đồng của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

JICA

2010

ThS. Hòang Hữu Cải

8

Hệ thống canh tác bền vững dựa trên mô hình trang trại

Sida – SAREC (Sweden)

2004 -2011

PGS. TS. Duong Nguyen Khang

9

Hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo trong công nghệ sinh học Đại học Nông Lâm TPHCM

 ODA (SIDA-SAREC) & (SLU)

2008-2011

TS. Bùi Minh Trí

10

Nghiên cứu tác động của việc thả cá đến chủng quần cá tự nhiên, sản lượng cá và môi trường thủy sinh trong hồ chứa thủy lợi ở miền Nam Việt Nam

AquaFish CRSP

1/2010-9/2011

TS. Lê Thanh Hùng

11

NC cao su tiểu điền hộ gia đình Việt Nam – Campuchia và sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Agence Univ De La Francophone

2010-2011

TS.Trần Đắc Dân

12

Khảo sát điều tra cơ bản cho dự án tăng cường năng lực quản lý dựa trên cộng đồng của Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà tại Lâm Đồng

JICA

2010-2011

TS. Phan Triều Giang

13

Điều tra và thu thập số liệu về các thực phẩm liên quan đến gạo lúa truyền thống của Việt Nam phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và sản xuất tại Hàn Quốc

Korean Food Research Institute

2010 - 2011

TS. Phan Phước Hiền

14

Chi trả dịch vụ môi trường ở vùng Đông Nam Á: tầm nhìn khu vực trong chính sách thực hiện

IDRC

10/2011

TS. N. T. Ý Ly

15

Sarn xuất rau an toàn ở Campuchia và Việt Nam: phát triển mạng lưới HARE để cải thiện thu nhập, sức khỏe và môi trường địa phương cho nông dân

 

10/2010 -9/2011

TS. Thái Anh Hòa

16

Hội nhập của những khu vực miền núi Đông Nam Á, 1960-2010: giữa thích ứng và cô lập

IRMA

2011

TS. Trần Đắc Dân

17

Khả năng đề kháng của của kháng vi sinh vật trong tụ cầu khuẩn vàng cô lập từ heo và trâu bò ở Tp. HCM

IFS

2011

TS. Võ Thị Trà An

18

Đánh giá việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

IDRC

1/2011- 12/2011

TS. N. T. Ý Ly

19

Dự án liên kết đào tạo với Trường Đại học UC-Davis, Hoa Kỳ

MOET, VN&Univ of North Carolina, US

2007-2012

TS. Phan Thế Đồng

20

Điều tra về phòng, chống bệnh truyền nhiễm Zonotic khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam Việt Nam: nghiên cứu hệ sinh thái.

ILRI

10/2011- 2/2012

PGS. TS. Dương Nguyên Khang

21

Nghiên cứu phát triển kinh tế của các hồ chứa có nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Australia Government, ACIAR

12/2011-03/2012

TS. Trần Độc Lập

22

Khóa tập huấn về quy trình lấy mẫu để đánh giá trữ lượng carbon trong các hệ sinh thái đất ngập nước ở vùng nhiệt đới

CIFOR

25/5-7/2012

TS. Viên Ngọc Nam

23

Tiếp tục điều tra và nâng cao quá trình thực hành các sản phẩm đặc biệt làm từ gạo của Việt Nam, tập trung vào xây dựng quy trình tốt hơn và nâng cao chất lượng

Korea food research institute

8/2012

TS. Phan Phước Hiền

24

Chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học RMIT, Úc

322 Government fellowship

2006-2013

PGS. TS. Bùi Cách Tuyến

25

Quản lý NOVUS

Novus

2008-2013

 

26

Chương trình phát triển cacao hữu cơ và thương mại công bằng tại Việt Nam

Halvetas

2009-2013

TS. Phạm Hồng Đức Phước

27

Nghiên cứu so sánh đặc tính ô nhiễm ở các thành phố lớn thuộc châu Á

IEAEC

1-12/2013

TS. Nguyễn Tri Quang Hưng

28

Dự án giảm thất thoát trước và sau thu hoạch lúa gạo nhằm phát triển bền vững sản xuất lúa tại châu Á

IRRI

2012-2013

TS. Nguyễn Lê Hưng

 

Số lần xem trang : :4759
Nhập ngày : 11-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :28-08-2014

Các dự án đã hoàn thành giai đoạn 2003 - 2013

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một hai sáu bốn

Xem trả lời của bạn !