Quý Thầy Cô vui lòng gửi báo cáo "tiếp khách quốc tế" trực tiếp về Phòng Hợp tác quốc tế hoặc qua email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn

 

Trân trọng,

P. HTQT

 

 

Số lần xem trang : :4166
Nhập ngày : 15-03-2013
Điều chỉnh lần cuối :15-03-2013

Mẫu đề nghị thực hiện thủ tục cấp phép thị thực đoàn vào (xin visa khách vào)(11-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám không ba không

Xem trả lời của bạn !